วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

เยี่ยมศูนย์เด็กกำพร้า (น.มาร์ติน) – พิการ (บ้านเทวา)


คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย จัดให้ สภาภิบาล ฯ และ

องค์กรของวัด ร่วมกับ คุณพ่อเชษฐดนัย ไชยเผือก

เยี่ยมศูนย์เด็กกำพร้า (น.มาร์ติน)  พิการ (บ้านเทวา)

วัดสามเสนของเรา  กำหนดเยี่ยมศูนย์ทั้ง  2

ที่วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน    ออกเดินทางเวลา 08.00 น.

กลับถึงวัดประมาณ 12.30 น.

ขอพี่น้องร่วมจิตกุศลครั้งนี้  บริจาคใส่ซอง มอบให้พระสงฆ์ของเรา เพื่อรวบรวม

บางส่วนจะเปลี่ยนเป็นขนมให้เด็ก ๆ ตามเหมาะสม

จำนวนเด็กทั้ง  2  ศูนย์มีประมาณ  80  คน

ขณะนี้รูปภาพจะอยู่ที่หน้า ๖ กรุณาเข้าไปชมได้ครับ

CLICK HERE >>>>>>>>>>>>>    FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s