วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

ประกาศ แต่งงานของคริสตชนลูกวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒


ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 1)

เบเนดิกโต พนัด แสงทอง

บุตร          โทมัส ไพบูลย์ มารีอา วรรณี แสงทอง

กับ                                                                                                           นางสาว ดวงฤดี นิตย์ใหม่

บุตรี            นายบุญเหลือ นางทองศรี นิตย์ใหม่

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012  เวลา 10.15 น.

         ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ดอมินิก กรวิชญ์ ฉันทวานิช

บุตร     คริสโตเฟอร์ วิทยา –  โจฟิน่า สุนิดา ฉันทวานิช

กับ                                                                                                           นางสาว แววกมล ศุภผลศิริ

บุตรี    นายณัฐนันต์ ศุภผลศิริ นางปิยาภรณ์ รอดเที่ยง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2012  เวลา 10.00

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ดอมินิก สมศักดิ์ เหล่าขวัญสถิตย์

บุตร      เปาโล มานพ นางสมศรี เหล่าขวัญสถิตย์

กับ                                                                                                        นางสาว วลินทิพย์  ศรีสมบูรณ์

บุตรี          ส.อ.ทวีศักดิ์ นางพัณณี ศรีสมบูรณ์

พิธีแต่งงานที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012  เวลา 11.30 น.

พี่น้องท่านใดทราบข้อขัดขวางการแต่งงาน  โปรดแจ้งคุณพ่อที่วัดทราบโดยด่วน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s