วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

Thursday, September 15th. Holy Gospel of Jesus Christ according to St John 19:25-27.


Our Lady of Sorrows – Memorial

15 September 2016

Holy Gospel of Jesus Christ

“Woman, behold, your son.”

station12

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 19:25-27.

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, “Woman, behold, your son.”
Then he said to the disciple, “Behold, your mother.” And from that hour the disciple took her into his home.

©Evangelizo.org 2001-2016

Image: From Biblehub

#############################################

THANK YOU

National Catholic Broadcasting Council

Daily TV Mass

YouTube

by

Fr. Michael Busch celebrates Daily Mass from Loretto Abbey in Toronto

of 

Daily TV Mass Thursday, September 15, 2016

_______________________________________

Our Lady of Sorrows – Memorial

15 September 2016

Our Lady of Sorrows – Memorial

SORROWuntitled

Our Lady of Sorrows
(Memorial)

O God, when your Son was hung high on the cross
you willed that his Mother should stand by him and suffer with him.
Grant to your Church that she may share, through Mary, in Christ’s passion
and deserve to share also in his resurrection.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,  
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,  
God for ever and ever.
Amen

Stabat Mater  (Sequence)

Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta,
mater Unigéniti!

Quæ mærébat et dolébat,
pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
tanto supplício?

Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?

Pro peccátis suæ gentis
vidit lesum in torméntis,  
et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum,  
dum emísit spíritum.

Eia, Mater, fons amóris
me sentíre vim dolóris fac,
ut tecum lúgeam.

Fac ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,  
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,  
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,  
Crucifíxo condolére,  
donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,  
ac me tibi sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum præclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Fac ut portem Christi mortem,  passiónis fac me sortem,  
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,  
cruce hac inebriári,  
et cruóre Filii.

Flammis urar succénsus,  
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Fac me cruce custodíri,  
morte Christi præmuníri,  
confovéri grátia.

Quando corpus moriétur,  
fac ut ánimæ donétur
Paradísi glória. Amen

At the cross her station keeping
stood the mournful Mother weeping,
close to Jesus to the last.Through her heart, his sorrow sharing,
all his bitter anguish bearing
now at length the sword had passed.

Oh, how sad and sore distressed
was that Mother highly blessed,
of the sole-begotten One!

Christ above in torment hangs,
she beneath beholds the pangs
of her dying, glorious Son.

Is there one who would not weep,
whelmed in miseries so deep,
Christ’s dear Mother to behold?

Can the human heart refrain
from partaking in her pain,
in that Mother’s pain untold?

Bruised, derided, cursed, defiled,
she beheld her tender Child
All with bloody scourges rent.

For the sins of his own nation,
saw him hang in desolation,
Till his spirit forth he sent.

O sweet Mother! Font of love!
Touch my spirit from above,
make my heart with yours accord.

Make me feel as you have felt;
make my soul to glow and melt
with the love of Christ, my Lord.

Holy Mother! pierce me through,
in my heart each wound renew
of my Savior crucified.

Let me share with you his pain,
who for all our sins was slain,
who for me in torments died.

Let me mingle tears with you,
mourning him who mourned for me,
all the days that I may live.

By the cross with you to stay,
there with you to weep and pray,
is all I ask of you to give.

Virgin of all virgins blest!
Listen to my fond request:
let me share your grief divine;

Let me, to my latest breath,
in my body bear the death
of that dying Son of thine.

Wounded with his every wound,
steep my soul till it has swooned,
in his very Blood away;

Be to me, O Virgin, nigh,
lest in flames I burn and die,
in his awful judgment day.

Christ, when Thou shall call me hence,
by your Mother my defense,
by your cross my victory;

While my body here decays,
may my soul your goodness praise, safe in heaven eternally. Amen.

©Evangelizo.org 2001-2016

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s