วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน, บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. and Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated.

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์  สามเสน 94  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300 โทรศัพท์ 02 243 0060  โทรสาร  02 669 7441  มิสซาประจำวัน 6.00 น.และ 19.00 น  วันเสาร์เพื่อวันอาทิตย์ 19.00 น วันอาทิตย์ 6.30  8.30  10.00 น และ 16.00 น ล้างบาปเด็กอาทิตย์ ต้นเดือน มิสซา 10.00 น ผู้ปกครองกรุณาติดต่อสำนักงานวัดก่อนหน้า 1 อาทิตย์ คำสอนผู้ใหญ่ผู้ที่สนใจจะเรียนหลังมิสซา 10.00  น. https://francisxaviersamsen.wordpress.com/  Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m.  The Sacrament of Reconciliation is available during the mass, Saturday 19:00 p.m. and Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened-separated.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s