วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน


ขอเรียนเชิญ คริสตชน ทุกท่านร่วมในพิธี อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีล้างเท้า อัครสาวก

ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์  ๒๑ เมษายน ๑๑

มิสซา ๑๙.๐๐ น

พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ เดินรูป ๑๔ ภาค

ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ๒๒ เมษายน ๑๑

พิธีเริ่ม  ๑๖.๓๐ น

พิธีเฝ้ารอปัสกา เสกน้ำเสกไฟ โปรดศีลล้างบาปคริสตชนใหม่

ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ๒๓ เมษายน ๑๑

มิสซาเริ่ม ๑๙.๐๐ น

โทรศัพท์ สำนักงานวัด  ๐๒ ๒๔๓ ๐๐๖๐

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s